Tietosuojaseloste

Tässä osiossa kuvaamme henkilötietojesi käsittelyä ja esitämme perusteet, joiden mukaisesti käsittelemme sinulta keräämiämme tai sinun meille antamiasi henkilötietoja.

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

  LXR Group Oy Palvelun markkinoinnissa ja myöhemmin tällä sivulla yrityksestä käytetään brändinimeä Dance Makers Asiakaspalvelu Sähköposti: asiakaspalvelu@dancemakers.fi Puhelin: 09 446788 Postiosoite: Aleksis Kiven katu 32-34, 00510 Helsinki

 2. Mitä tietoja keräämme?

  Dance Makers kerää tietoja, jotka ovat tarpeen sinun ja Dance Makersin välisessä asiakassuhteessa ja niissä tarkoituksissa, joihin tietoja käytetään. Dance Makers kerää seuraavia henkilötietojen luokkia.

  • Perus- ja yhteystiedot
  • Lupatiedot – esimerkiksi markkinointiluvat
  • Tilaus- ja sopimustiedot – esimerkiksi tilaus- tai sopimustyyppi, maksutapa
  • Muut asiakkaan itsestään ilmoittamat tiedot: palveluihin liittyvät toiveet ja valinnat, kiinnostuksen kohteet, tyytyväisyystiedot, harrastustiedot ja muut vastaavat tiedot
  • Turvallisuustiedot – esimerkiksi salasanat palvelun käyttöön
  • Maksutapahtumatiedot – esimerkiksi laskutustiedot
  • Taloudelliset tiedot – esimerkiksi maksukortin tiedot
  • Verkkokäyttäytymistiedot – esimerkiksi kirjautumistiedot, muut palvelujemme käytöstäsi saatavat tiedot, asiakasprofilointi, myös offline-verkkokäyttäytyminen
  • Ajanvaraustiedot
  • Tiedot palvelujemme käytöstäsi
  • Viestintä – esimerkiksi kyselyvastaukseksi ja muut meille lähettämäsi palautteet ja viestit
  • Tietojenkäsittelylaitetta koskevat tiedot – esimerkiksi IP-osoite, evästetiedot
 3. Dance Makersin saleissa ja myymälässä on videovalvonta. Tämän palvelun tarjoaa YI Technologies, Inc. Lisätietoja heistä saat osoitteesta https://www2.yitechnology.com. Videovalvonta toteutetaan voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Emme suorita reaaliaikaista valvontaa. Kuvat tallennetaan omalle palvelimelle ja videota käytetään vain erityistapauksissa, useimmiten rikollisen toiminnan paljastamiseksi tai tilojen kulkujärjestelmien väärinkäytön takia. Vain Dance Makersin järjestelmänvalvojalla on pääsy näihin kuviin. Kaikki kuvat poistetaan automaattisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa.

 4. Mistä lähteistä henkilötietoja hankitaan?

  Käsiteltävissä henkilötiedoissa on tietoja, jotka on saatu sinulta tilauksen aikana, palveluun liittymisen aikana tai asiakassuhteen aikana.

  Saamme myös seurantatietoa siitä, miten käytät verkkosivustoamme ja palveluitamme. Dance Makers voi myös käsitellä johdettuja tietoja, jotka on johdettu tai päätelty saatujen tietojen perusteella. Palvelumme on yhteydessä myös tunnistamis-, varmennus-, luottotieto-, maksunvälitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoaviin osapuoliin ja saa näihin liittyviä tietoja.

  Lisäksi käyttäjän verkkokäyttäytymistä seurataan ja analysoidaan Google Analytics -, Youtube-, Google Ads -, Google Tag Manager – ja Facebook-palveluilla. Lisäksi sovelluksen kaatumistietoja analysoidaan Google Firebase sovelluksella.

 5. Mitä varten henkilötietoja käsitellään?

  Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  Asiakassuhteen hallinnointi – esimerkiksi tilaukseen liittyvien ilmoitusten lähettäminen, tuotteeseen tai palveluun liittyvät ilmoitukset tai päivitykset, asiakkaan ohjeet
  Palvelun tarjoaminen ja ylläpito, tilausten hallinnointi ja toimittaminen
  Rekisteröityjen tunnistaminen
  Tapahtumatietojen säilyttäminen
  Laskut, perintä, maksujen palauttaminen asiakkaille
  Sopimusten ja laskujen arkistointi
  Dance Maersin tai sen yhteistyökumppaneiden tuotteisiin ja palveluihin liittyvä viestintä ja markkinointi
  Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen asiakkaalle
  Asiakkaiden kiinnostustietojen sekä palveluihin ja toimipisteisiin liittyvien valintojen ja toiveiden kerääminen ja seuraaminen, analysointi sekä niihin liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
  Asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen sekä tarjonnan kohdistaminen
  Profilointi, segmentointi ja suoramarkkinointi (nykyisten ja mahdollisten tulevien asiakkaiden osalta)
  Dance Makersin palveluiden, sovellusten ja liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.
  Dance Makersin oman toiminnan suunnittelu, kehittäminen, tilastointi, raportointi, auditoinnit sekä muut rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämät tehtävät
  Palaute- ja kyselytutkimukset ja asiakastyytyväisyysmittaukset
  Tilastollinen käsittely esimerkiksi tulosten vertailemiseksi tiettyyn kohderyhmään
  Asiakaspalautteiden käsittely, valitusten ja kiistojen hallinnointi
  Muiden virallisten selvityspyyntöjen käsittely jotka perustuvat EU:n tai Suomen lainsäädäntöön, esim. tietosuoja-asetus.
  Henkilötietojen siirrot (esimerkiksi liiketoiminnan siirrot, luovutukset tai liiketoimintakaupat)
  Kumppaniraportointi
  Oikeudellisten vaateiden perustelu, esittäminen tai puolustaminen

 6. Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta?

  Henkilötietojen käsittelyssä muun muassa seuraavia oikeusperustoja:

  Sinun antamasi suostumus. Jos henkilötietojen käsittelymme perustuu antamaasi suostumukseen, voit perua suostumuksesi milloin tahansa.
  Meidän on luotava sopimussuhde sinun ja Dance Makersin välille ja täytettävä sopimusvelvoitteemme.
  Meidän on noudatettava oikeudellisia velvoitteita (laki esimerkiksi vaatii meitä säilyttämään tietyt tiedot tietyn ajan) ja perusteltava, esitettävä tai puolustettava Dance Makersin oikeudellisia vaateita.
  Meidän on puolustettava lainmukaisia etujamme, muun muassa

  • Sisäinen raportointi
  • Kumppaniraportointi
  • Tuote- ja palvelukehitys, muun muassa palaute ja kyselytutkimukset
  • Henkilötietojen siirrot (muun muassa siirrot ja luovutukset)
  • Korvauspyynnöt
  • Asiakasprofilointi tai -segmentointi
  • Suoramarkkinointi nykyisille ja mahdollisille tuleville asiakkaille
  • Perintä
 7. Kuka käsittelee henkilötietojani ja minne niitä luovutetaan

  Dance Makersissa henkilötietoja käsitellään edellä mainittuja tarkoituksia varten. Dance Makers voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä ulkopuolisille palveluntarjoajille, joka käsittelee henkilötietojen Dance Makersin lukuun.

  Asiakastietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  Käyttäjän verkkokäyttäytymistä seurataan ja analysoidaan Google Analytics -, Youtube-, Google Ads - ja Facebook-palveluilla.

 8. Automaattinen päätöksenteko

  Sinua koskevia päätöksiä voidaan tehdä automaattisesti. Niiden nojalla voidaan esimerkiksi tarkistaa automaattisesti maksukorttisi voimassaolo tai se, voitko käyttää laskutusta maksutapana, havaita automaattisesti malleja maksukortin käytössäsi, jotta mahdolliset petokset voidaan havaita, selvittää ja estää, seurata automaattisesti mahdollista velkaasi Dance Makersille aiemmasta maksamattomasta palvelujemme käytöstä.

  Automaattiset päätöksentekomenettelymme voivat vaikuttaa kykyysi käyttää palvelujamme. Tämän tekeminen voi olla tarpeen joko lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi tai siksi, että meidän on tehtävä sopimus kanssasi tai pantava se täytäntöön. Profilointia tehdään, jotta voimme paremmin kohdentaa myynti- ja markkinointiviestintää asiakkaillemme.

  Jos olemme tehneet sinua koskevan päätöksen pelkästään automaattisen käsittelyn perusteella (esimerkiksi automaattisella profiloinnilla) ja se vaikuttaa kykyysi käyttää palvelujamme tai vaikuttaa sinuun muuten huomattavasti, voit pyytää, että kyseistä päätöstä ei sovelleta sinuun, ellemme pysty osoittamaan sinulle, että kyseinen päätös on tarpeen Dance Makersin ja sinun välisen sopimuksen tekemiselle tai sen täyttämiselle.

 9. Sinun oikeutesi

  Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Sinulla on mahdollista tutustua omiin tietoihisi pyydettäessä.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen: Voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön Dance Makersille.

  Oikeus tietojen poistamiseen: Itse ilmoittamat tietosi voidaan poistaa sinun pyyntösi perusteella.

  Suostumuksen peruuttaminen: Silloin kun käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen voit peruuttaa asiakaspalvelustamme.

  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

  Tietosuojavastaavana Dance Makersissa toimii Jorma Leitzinger.